Výživové doplnky - áno alebo nie ?

Výživové doplnky

Žijeme v dobe, ktorá je pretechnologizovaná. Technológie rôzneho zamerania zasahujú do našich životov na každej úrovni. Najviac sa nás však dotýka – doslova – technologizácia pestovania, chovu a spracovania produktov, ktoré tvoria naše denné jedlo.
Lekári, farmaceuti, výrobcovia a distribútori výživových doplnkov už dlhú dobu vedú medzi sebou tichú vojnu o svojich klientov. Brať alebo nebrať výživové doplnky? Na jednej strane prevláda názor, že všetky pre organizmus potrebné látky dokážeme prijať v zdravej a vyváženej strave, na druhej strane sa ozývajú hlasy, ktoré varujú pred dôsledkami chemizácie potravín, pred geneticky upravovanými potravinami, pred antibiotikami v mäse ….

Ale človek nie je len biologický stroj, ktorý bude dobre fungovať, ak do neho „nalejeme“ kvalitné palivo. Náš zdravotný stav je ovplyvnený aj životným štýlom, akým žijeme. Nervozita, zhon, zlé vzťahy, frustrácia, pocity zlyhania, menejcennosti a mnoho iných psychických a emočných stavov ovplyvňujú naše zdravie vo veľkej miere. V takýchto prípadoch nestačí kvalitné jedlo, ale siahnuť po psychofarmakách si tiež vyberá svoju daň.

Potrebujeme teda výživové doplnky alebo nie - aká je pravda?

Pozrime sa, čo hovoria zdravotné štatistiky:

- nezdravé jedlo, nepravidelná strava a málo pohybu - to sú hlavné dôvody neustáleho nárastu počtu civilizačných ochorení akými sú vysoký krvný tlak, obezita, diabetes či rakovina;
- podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú alergické ochorenia štvrté najčastejšie sa vyskytujúce na svete a predstavujú tak spoločenskú ako aj ekonomickú záťaž v oblasti kvality života, počtu vymeškaných dní v práci alebo v škole, výdavkov na lieky, či dokonca úmrtnosti;
- nárast celiakie (neznášanlivosť lepku v obilninách) je enormný. Kým v roku 2004 bolo na Slovensku evidovaných 2 146 detských a 840 dospelých pacientov s celiakiou, v roku 2016 bol počet celiatikov približne 18-tisíc;
- v uplynulých rokoch sme mohli sledovať nárast počtu autoimunitných ochorení ako sú lupus alebo reumatoidná artritída;
- pre choroby srdca a ciev bolo v roku 2013 hospitalizovaných 184 pacientov. V porovnaní s rokom 2003 je to nárast o 18 %, čo je dvojnásobok tempa, akým pribúdali ostatné hospitalizácie;
- počet ľudí s duševnými ochoreniami z roka na rok narastá: v ústavnej psychiatrickej starostlivosti bolo v SR v roku 2012 zaznamenaných 41 840 hospitalizácií (z toho 56,6% mužov a 43,4% žien), čo je nárast oproti roku 2011 o 876 hospitalizácií.

Toto je len niekoľko málo správ o tom, akým enormným tempom narastá počet ľudí, ktorí trpia nejakou chorobou, ktorej pôvod je v tom, ako žijeme a ako sa stravujeme. Akonáhle sa objaví v našom živote choroba, súčasťou našej stravy sa stávajú lieky s nekonečným počtom vedľajších účinkov.

Ako môžu pomôcť výživové doplnky?

Výživové doplnky sú potraviny, ktorých úlohou je vhodne doplniť medzery v prirodzenej strave. Sú koncentrovanými zdrojmi živín s výživovým alebo fyziologickým účinkom a to buď jednotlivo alebo v súčinnosti.
Vhodne dávkované výživové doplnky môžu napomôcť pri udržaní alebo navrátení zdravia. Každý výživový doplnok – či už ide o vitamíny, minerály, bylinky, extrakty z bylín a pod. - po požití vyvoláva v organizme človeka odozvu podľa svojho určenia. Vitamíny sa podieľajú na metabolizme bielkovín, tukov a cukrov, pričom ľudský organizmus si - až na niektoré výnimky - nedokáže vitamíny sám vyrobiť a preto ich musí získavať prostredníctvom stravy; minerály udržiavajú osmotickú rovnováhu buniek, pomáhajú regulovať rytmus srdca, udržujú rovnováhu vody v tele, sú nevyhnutné pre optimálnu činnosť nervov a kontrakciu svalov...

Mnohé bylinky a ich výťažky majú veľmi pozitívny vplyv nielen na somatické ťažkosti ale aj na našu psychiku. Dokážu nás utíšiť či povzbudiť, pomáhajú pri strese, nervozite, úzkosti, nespavosti či dokonca pri stavoch depresie.

Takže otázkou ostáva nie to, ČI konzumovať výživové doplnky, ale to, AKO ich konzumovať, aby sme dosiahli želaný výsledok. A to už je prácou výrobcov a distribútorov týchto dôležitých doplnkov stravy.